Španělsko

Správa nemovitosti

Pokud jste se rozhodli investovat do nemovitosti ve Španělsku, rozhodně se jako majitelé nevyhnete placení daní a nejrůznějších poplatků. O jaké výdaje jde a s jakými částkami byste měli počítat?

Daně

Městská daň z nemovitosti (IBI, Impuesto Sobre Bienes Inmuebles)

Jestli vlastníte dům ve Španělsku a žijete v něm 1. ledna v kterémkoli roce, musíte zaplatit městskou daň z nemovitosti. Místní úřady na základě velikosti a umístění nemovitosti stanoví její katastrální hodnotu (valor cadastral), jejíž výše se pohybuje kolem 60 až 70 % tržní hodnoty nemovitosti. Výše městské daně je pak určena v rozmezí od 0,4 do 1,1 % katastrální hodnoty nemovitosti. Úhrada městské daně je v kompetenci majitele nemovitosti a městský (obecní) úřad není povinen na nutnost úhrady upozornit. Daň se platí jednou ročně, přesné období se může lišit v závislosti na lokalitě.

Roční daň z příjmu z nemovitosti pro nerezidenty (Impuesto Sobre la Renta de no Residentes)

Výše roční daně z příjmu z nemovitosti je nastavena na 19 % pro všechny obyvatele EU, Islandu a Norska (24 % pro obyvatele ostatních zemí) z daňového základu, jehož výše se určuje podle účelu, na který je nemovitost využívána. Pokud je nemovitost pronajímána, daňovým základem pro výpočet této daně je celkový hrubý příjem z pronájmu. Pokud je nemovitost využívaná pro vlastní potřebu, základem daně je částka ve výši 2 % z katastrální hodnoty nemovitosti (nebo 1,1 %, pokud od 1. ledna 1994 došlo k revizi její katastrální hodnoty).

Daň z majetku (Impuesto Sobre Patrimonio)

Pokud vlastníte ve Španělsku jakýkoliv majetek v hodnotě alespoň 700 000 €, jste povinni zaplatit do státní pokladny daň z majetku ve výši 0,2 – 3,5 % hodnoty majetku. Úroková sazba závisí na regionu, ve kterém se majetek nachází, a jeho celkové hodnotě.

Daň za odvoz odpadu (Basura)

Daň za odvoz odpadu se hradí městskému (obecnímu) úřadu a pokrývá poplatek za odvoz a likvidaci domovního odpadu. Částka, termín i frekvence úhrad se liší mezi regiony.

Pojištění

Pojištění domácnosti (Seguro de Hogar)

Formálně nejste povinni podle španělských zákonů svou nemovitost pojistit, pokud není financována hypotékou. Pojistná smlouva Vás ochrání před možnými škodami v případě požárů, živelných pohrom a jiných nehod. Tato služba stojí v průměru 300-350 eur ročně a závisí na hodnotě nemovitosti, rozsahu pojištění a dalších faktorech. Bytové domy mají často pojištění zahrnuto v poplatcích za služby. Toto pojištění nenahrazuje pojištění budovy, proto si doporučujeme ověřit jeho krytí.

Jakákoli pojistná smlouva ve Španělsku se uzavírá na jeden rok a automaticky aktualizuje na další 12ti měsíční období. Pokud máte v úmyslu smlouvu vypovědět, musíte o tom pojišťovnu informovat předem, a to 1-1,5 měsíce před datem obnovení smlouvy.

Pojištění vybavení nemovitosti (Seguro de Contenido)

Pojištění vybavení nemovitostí není ve Španělsku ze zákona povinné, z tohoto důvodu ho přibližně osm milionů španělských domácností nemá. Kromě toho je jich mnohem více pojištěno nedostatečně.

Pokud však předpokládáte, že budete svou nemovitost pronajímat nebo necháváte často dům nebo byt prázdný, můžete se cítit bezpečněji s pojištěním. Mnoho pojišťoven za příplatek kryje i přenosné věci (např. mobilní telefony, notebooky a jízdní kola) mimo domov.

Energie

Pokud má Vaše nemovitost již existující připojení na elektrickou síť, zařídíte vše rychleji a jednodušeji. Stačí pouze kontaktovat dodavatele a uzavřít smlouvu na Vaše jméno. Budete k tomu potřebovat doklad totožnosti, identifikační číslo NIE, číslo španělského bankovního účtu a doklad o adrese. Jestli ale Vaše nemovitost nemá existující připojení k elektrické síti, bude tento proces zdlouhavější. Je nutné kontaktovat místního distributora a zařídit si připojení, které bude pravděpodobně spojeno s dodatečnými poplatky.

I přesto, že ceny energií nejsou ve Španělsku příliš vysoké, Vaše účty budou pravděpodobně o něco vyšší, než jste zvyklí. Ve Španělsku totiž není příliš rozšířené centrální topení/chlazení, což zvyšuje spotřebu energií během letních a zimních měsíců. Platba obvykle probíhá převodem z účtu, interval plateb závisí na dodavateli.

Dodávky elektřiny jsou (jako ve většině Evropy) 220V střídavého proudu s frekvencí 50 Hz. Zásuvky jsou stejné jako u nás (typ C, popř. starší typ F). Pokud s nimi nejsou Vaše spotřebiče kompatibilní, budete si muset pořídit adaptéry.

Dodávka vody

Zásobování vodou je ve Španělsku spravováno na úrovni místního společenství, přičemž poskytování služeb spadá do pravomoci místních samospráv. V zemi funguje kombinovaný systém trhu a poskytovatele si není možné zvolit. Některé oblasti mají obecního veřejného poskytovatele, zatímco přibližně třetina využívá služeb soukromé společnosti. Zbytek je kombinací veřejného a soukromého sektoru.

Po koupi domu je nutné kontaktovat místní úřady, abyste si zaregistrovali vlastnictví a přepsali na sebe smlouvu na dodávky vody. Budete k tomu potřebovat taktéž doklad totožnosti, identifikační číslo NIE, číslo španělského bankovního účtu a doklad o adrese. Pokud Vaše nová nemovitost nemá vodovodní přípojku, bude nutné si ji vyřídit s místním poskytovatelem. 

Za vodné a stočné se ve Španělsku obvykle platí měsíčně nebo čtvrtletně.

Španělská pitná voda

Kvalita vody je ve Španělsku obecně velmi dobrá, podle celosvětových standardů je 99,5 % vody z kohoutku považováno za pitnou. Skutečná kvalita vody, která teče z kohoutku, se však může v různých regionech a dokonce i v ulicích jednoho města výrazně lišit. Je to dáno kvalitou místní vodovodní infrastruktury a skutečností, že mnoho potrubí je ve Španělsku poměrně starých a místní úřady používají chlor, aby je udržely čisté.

Z chuťových důvodů mnoho obyvatelů Španělska raději používá vodu z vodovodu pouze na mytí ovoce a zeleniny a čištění zubů. To však do značné míry závisí na osobních preferencích a kvalitě místní vody z kohoutku. 

V některých regionech je v letních měsících vydáváno omezení spotřeby vody, například na zalévání zahrady nebo mytí auta.

Další výdaje

V případě, že je nemovitost součástí bytového domu se zavedeným společenstvím vlastníků (comunidad), musí majitelé měsíčně přispívat do společného fondu sloužícího k opravám a údržbě objektu. Částka se mění v závislosti na typu objektu a dostupných službách, a ročně se pohybuje v rozmezí od 200 do 1500 €. V luxusních komplexech s rozvinutou infrastrukturou (s tenisovými kurty, lázněmi, posilovnou, restaurací, bazény a vířivkou) může být roční poplatek ještě vyšší. Obyvatelé soukromého bydlení si mohou najmout správcovskou společnost nebo si mohou platit různé služby individuálně, např. zahradníka, uklízeče, čističe bazénů atd.

Pravděpodobně budete chtít do objektu rovněž připojit internet, televizi nebo zavést telefon.