Mexiko

Správa nemovitosti

Pakliže jste zdolali první krok a stal se z Vás spokojený majitel nemovitosti v Mexiku, zbývá Vám seznámit se s náklady na provoz, potažmo údržbu nemovitosti. Dobrou zprávou pro Vás je, že Mexiko není atraktivní lokalitou jen z důvodu dechberoucích scenérií, báječné kuchyně a obecně všudypřítomné pestrosti, ale právě i z důvodů dostupných nákladů na bydlení.

Zahrnují se sem nejen přímé a nepřímé náklady na provoz nemovitosti, ale i méně zřejmé a často snadno přehlédnutelné poplatky spojené s koupí a provozem.

Nerezidenti & daně

Daň z nemovitosti

Jste-li majitelem nemovitosti, jste povinni z ní 1x ročně odvádět daň. Zpravidla bývá splatná počátkem roku a odvádí se úřadu místní samosprávy. Její výše se odvíjí od lokality, kde se Vaše nemovitost nachází, ale i od její velikosti. Většinou se jedná o zlomek procenta kupní ceny nemovitosti. Daň tzv. Predial se vypočítá na základě katastrální hodnoty nemovitosti (Catastro), kterou používá notář ke stanovení její výše. Hodnota Catastro bývá nižší než tržní hodnota nemovitosti.

Ač daň z nemovitosti vysoká není a může se pohybovat v řádech 100 € a mnohdy i méně (je-li Váš dům malý a nenachází se v jedné z nejžádanějších lokalit), jsou i oblasti, kde může být procentuální sazba dvakrát až třikrát vyšší.

Daň z příjmu (z pronájmu)

Daň z příjmu je vybírána z příjmů od daňových rezidentů, ale i od nerezidentů a zahraničních subjektů z jejich příjmů v Mexiku. Konkrétní nastavení řeší smlouvy o zamezení dvojího zdanění, takovou smlouvu má Mexiko uzavřenou i s ČR. V případě fyzických osob je daň nastavena progresivně s procentuální sazbou od 1,92 % do 35 %, příjem právnických osob je pak zdaněn 30% lineární sazbou.

Daň z příjmu z prodeje nemovitosti

Prodej nemovitosti představuje příjem, a podléhá tedy i dani z příjmu. V případě, že byste se v budoucnu rozhodli Vaši nemovitost prodat a nebydleli byste v ní alespoň dva roky, připravte se, že daň Vás přijde poměrně draho. V tomto případě se můžete rozhodnout zaplatit buď 20 % z prodejní ceny, nebo 40 % z čistého zisku z prodeje nemovitosti. Cílem těchto daňových sazeb je omezit krátkodobé spekulace na trhu s nemovitostmi.

Ostatní náklady

Výše většiny poplatků se ve výsledku odvíjí od situování Vaší nemovitosti, její velikosti i jejím stáří. Je proto vždy vhodné konzultovat tyto náklady spojené s provozem a správou již v začátcích, a to s Vaším realitním makléřem. 

Poplatky za údržbu

Jestliže si pořídíte byt v obytném domě se sdílenými prostory, je potřeba počítat s pravidelnými příspěvky na údržbu. Bytové domy často disponují bazénem, posilovnou, zahradou a dalšími společnými prostory, které je potřeba udržovat. Zahrnují se sem i poplatky například za zahradníka, vrátného apod. 

Pamatujte, že kupujete-li byt v nově vystavěném komplexu, budou tyto náklady nižší. Vše nové nepotřebuje tolik oprav a zároveň jsou nové stavby budovány i s ohledem na nižší spotřebu energií. U starších obytných domů tomu tak být nemusí.

Výhodou těchto komplexů je menší finanční náročnost. Pokud se například 20 majitelů bytů podílí na provozu bazénu a dětského hřiště, finální suma pro jednotlivce je nižší, než kdybyste na vše byli sami. Sdílení je současně i šetrnější vůči životnímu prostředí. Nicméně nezapomeňte, že vše má svou životnost a dá se tak očekávat, že si časem připlatíte. Výši poplatků si rozhodně nezapomeňte vyžádat.

Poplatky za správu

Pokud svoji nemovitost neobýváte celoročně, je dobré počítat s náklady na jejího správce. Postará se Vám nejen o zeleň, ale například i o Vaše hosty, pokud dům/byt pronajímáte. Hlavně Vaše nemovitost nezůstane prázdná a nebude tolik lákat zloděje. A alespoň budete mít někoho, kdo Vám ji zkontroluje po bouři či silném krupobití, a že jsou v Mexiku změny počasí dosti časté. Finální poplatek bude záležet na tom, kolik toho po správci budete žádat. Za běžné činnosti jako jsou vybírání pošty, starání se o složenky, úklid a průběžná kontrola, se může částka pohybovat okolo 85 € měsíčně. Čím více požadavků budete mít, tím bude suma růst.

Elektřina

Ve srovnání s průměrnou výší mexických mezd je elektřina jednou z položek, které Vám mohou udělat pěkný “průvan“ na účtu. Poplatky za elektřinu se hradí každé dva měsíce. Elektřina dodávaná do komerčních nemovitostí je výrazně dražší než do domácností, takže pokud plánujete v Mexiku podnikat, určitě na to myslete.

Ceny stanovuje vláda a každý měsíc se liší. Současně čím větší je Vaše spotřeba, tím vyšší bude Vaše sazba za spotřebovanou kWh. Aktuální ceny za kWh se pohybují okolo 0,068 € (spotřeba domácností) a 0,13 € (spotřeba komerčních objektů). Důvodem je snaha pomoci rodinám s nízkými příjmy a podpora těch, kteří se snaží šetřit energie. Poskytovatel penalizuje vyšší spotřebu a odměňuje ty, kteří šetří, štědrými sezónními dotacemi.

Sezónní dotace na elektřinu se uplatňují v některých městech na severu a v některých jižních městech během léta, kdy lidé více používají klimatizace. Dotace platí od dubna do října na jihu a od května do listopadu na severu. Pokud však ani dotace nepokryje Vaši spotřebu a ta poroste, o dotaci přijdete.

Elektřina je jedna z věcí, kterou byste rozhodně neměli opomenout uhradit. Mexiko je známé tím, že při neplacení včas Vás záhy “odstřihne“. 

Pitná voda

Jste-li z Evropy, USA či Kanady, pravděpodobně jste zvyklí, že Vám doma teče z kohoutku pitná voda. V Mexiku to není úplně tak běžné. Zde zase záleží na lokalitě. Voda se zde distribuuje více způsoby; ze síťového přívodu, v určitých lokalitách z místních vodních pramenů, využívá se i sběr dešťové vody anebo Vám domů jednoduše přivezou barely s pitnou vodou.

Cena spotřeby vody ze sítě je kalkulována za metr krychlový a liší se v závislosti na umístění a okolí. Komunální vodní systémy spravuje místní obec, která obvykle účtuje roční paušální poplatek. Barely s vodou se obvykle dodávají o objemu 5 000 nebo 10 000 litrů a poplatky se liší opět v závislosti na lokalitě. Za 10 000 litrů zaplatíte v průměru 22,40 € – 35,90 €.

Svoz odpadu

Svoz odpadu je v Mexiku rutinní a fungující záležitostí. V závislosti na tom, kde žijete, se pouze liší to, jak často probíhá. Co se výše poplatků týče, bývají nastaveny buďto za každý jednotlivý svoz (0,20 € – 0,40 €) anebo za určitou periodu, např. měsíc (2,20 € – 4,40 €). Ani v Mexiku není lidem lhostejný osud naší planety, a tudíž se občanům klade na srdce, aby svědomitě třídili odpad.

Pojištění nemovitosti

Často přehlížené, ale rozhodně velmi užitečné. V závislosti na vašich potřebách, okolnostech a rozpočtu můžete svou nemovitost zcela nebo částečně pojistit. Pojistné se platí ve formě ročního poplatku. Jeho výše závisí na mnoha faktorech, včetně umístění a typu Vaší nemovitosti, ale i na jejím stáří a hodnotě, na kterou ji chcete pojistit. Nachází-li se Vaše nemovitost v oblasti často zasažené hurikány, záplavami či zemětřeseními, je na místě zvážit tuto možnost.