Španělsko

Nákup a správa nemovitosti

Seznamte se s procesem nákupu nemovitosti, možnostmi jeho financování nebo celkovou výši nákladů.

Proces koupě

Nákup nemovitosti ve Španělsku nerezidentem

Španělsko je země, která je vůči zahraničním investorům velmi vstřícná. Pravidla pro koupi nemovitosti ve Španělsku pro cizince jsou poměrně jednoduchá.

Realitní makléř kromě nabídky zprostředkuje v případě zájmu i prohlídky samotných nemovitostí. V rámci procesu nákupu klienta dále čeká řada administrativy, ať už podpis rezervační smlouvy, získání daňového identifikačního čísla NIE nebo založení bankovního účtu u španělské banky. Tyto kroky jsou v režii právní kanceláře, kterou Vám doporučí Váš realitní makléř, který má zpravidla již ověřené kontakty. Spolupráce mezi všemi subjekty probíhá na základě vzájemné dohody a veškeré změny a aktualizace jsou neprodleně komunikovány.

Jak postupovat při koupi nemovitosti ve Španělsku?

Proces koupě má svá pravidla a probíhá následovně. V momentě, kdy se klient rozhodne pro konkrétní nemovitost a akceptuje její cenu, realitní makléř o tom uvědomí prodávajícího nebo jeho zástupce (španělskou realitní kancelář). Následně se sepíše rezervační smlouva a kupující je povinen složit zálohu, která se obvykle pohybuje ve výši 3000 až 6000 EUR. Je však důležité, aby rezervační smlouva byla ještě před samotným podpisem přečtena a zkontrolována španělským advokátem. Je-li vše v pořádku, může se přejít k jejímu podpisu a následné platbě rezervačního poplatku. V momentě, kdy je poplatek uhrazen, smlouva nabývá platnosti a nabídka se stahuje z trhu. Následuje podpis smlouvy o smlouvě budoucí neboli předkupní smlouvy, ve španělštině contrato de arras / contrato de reserva a dále se ujedná postup financování. Pozor však na rozdíly mezi těmito dvěma smlouvami. Contrato de reserva je závazná smlouva, kdežto od contrato de arras je možné odstoupit. Nicméně kupující by v tomto případě přišel o rezervační poplatek a nebo prodávající až o dvojnásobek rezervačního poplatku. Podpis předkupní smlouvy se pojí s další platbou, a to s doplacením částky do 10 % z kupní ceny nemovitosti, kam se započítává již uhrazený rezervační poplatek.

Poznámka: pokud kupující financuje nákup prostřednictvím hypotéky, je vhodné ji v tento moment mít již předjednanou s jejím poskytovatelem. 

Finálním krokem je podpis kupní smlouvy, ve španělštině escritura de compraventa u notáře. Návazně na to se stává splatnou celá kupní cena, daně a další případné náklady. Dochází tedy zároveň k předání šeku notáři i klíčů od Vaší nové nemovitosti. Změna majitele nemovitosti v katastru nemovitostí je zapsána ve lhůtě 1-2 měsíců.

Koupě novostavby ve Španělsku

Novostavbou se rozumí primárně developerské projekty ve fázi výstavby nebo návrhu. Výhodu pro kupující představuje například možnost klientských změn v podobě výběru z různých povrchových materiálů, případně i úpravy dispozice nemovitosti.  Nevýhodou může být delší čekání na nemovitost i možné zpoždění stavby. Z tohoto důvodu spolupracujeme a navazujeme spolupráce se zkušenými developery, za které mluví výsledky i spokojení klienti.

Financování nákupu zahraniční nemovitosti

Česká versus španělská banka

Cestu nejmenšího odporu představuje žádost o hypotéku na nákup nemovitosti v zahraničí u tuzemské banky. Pustíte-li se do rešerše na zahraničním bankovním trhu, zjistíte, že řada místních i mezinárodních bank bude schopna uspokojit Vaše nároky. Rádi Vám pomůžeme s oslovením místních institucí. Jaké jsou aktuální možnosti?

Klasická hypotéka v České republice

V praxi se hypotéka na nákup nemovitosti v zahraničí tváří jako běžný hypoteční úvěr poskytovaný za stejným účelem pouze s tím rozdílem, že Vaše nemovitost je situovaná mimo Českou republiku. Zpravidla to nemění nic ani na výši úroku, avšak podmínky jsou trochu odlišné. 

Začnete-li s hledáním instituce, která tuto službu nabízí, zjistíte, že jich zdaleka není tolik, jak jste možná předpokládali. Dobře hledejte a vybírejte.

V další fázi je potřeba počítat s faktem, že ručit lze pouze nemovitostí v České republice. Není však nutné být jejím majitelem. Postačí Vám tak jeho ověřený souhlas, že je ochoten Vám svou nemovitostí ručit. Banka je pak zpravidla ochotná klientovi půjčit až 80 % z odhadní ceny zastavené nemovitosti.

Svůj čas si ušetříte, pokud máte v úmyslu stavět. Tato forma hypotéky se zpravidla poskytuje na nemovitosti, které již stojí anebo jsou ve výstavbě. 

Zásadní výhodou této varianty jsou jasné a srozumitelné podmínky. Odpadá rovněž nutnost seznamovat se s cizími zákony a nařízeními. Další nezanedbatelnou výhodou je dobrý úrok, delší doba splácení a celkově vyšší půjčka. Lépe si tak přizpůsobíte výši splátek. Stačí mít jen dostatečnou bonitu a splnit ostatní obvyklé podmínky pro získání půjčky na bydlení.

Americká hypotéka

Dalším řešením se nabízí neúčelová neboli Americká hypotéka. Počet bankovních institucí nabízejících tuto formu hypotéky je vyšší než v předešlém případě. Díky neúčelovosti, tedy možnosti použít ji na cokoliv, se totiž těší nebývalému zájmu ze stran klientů.

Opět jako v předešlém případě budete ručit nemovitostí, zpravidla však pouze tou, která se nachází v České republice. 

Obecně lze říct, že výše půjčky bývá nižší, než je tomu u klasické hypotéky a úrokové sazby jsou vyšší. Současně nelze splátky rozložit do tak dlouhé doby splácení, musíte tedy počítat s vyššími měsíčními výdaji.

Hypotéka ve Španělsku

Poslední možností je zažádat si o hypotéku v zemi, kde plánujete nemovitost zakoupit. Bezespornou výhodou je, že vše vyřešíte na jednom místě, a navíc ručíte nemovitostí, kterou právě pořizujete.

Hypotéka ve Španělsku

Španělský realitní trh

Již delší dobu zvažujete, zhodnotit své finanční prostředky nákupem nemovitosti na malebném Pyrenejském poloostrově? Popularita Španělska coby cílové destinace zahraničních investorů se v posledních letech těší nebývalé oblibě, což prokazují i dostupná data z registru nemovitostí ve Španělsku. Jen v roce 2020 bylo prodáno více než 61 tisíc nemovitostí, a to právě cizincům, což představuje 13 % z celkového objemu prodeje. Současně 7 % z celkového objemu poskytnutých hypoték na nákup nemovitosti bylo podepsáno právě cizinci. Tohoto faktu si je Španělské království vědomé, a tak nabídka trhu s nemovitostmi pružně reaguje na poptávku zvenčí. Ve své aktivitě nezaostává ani bankovní sektor. Se stále se rozrůstající nabídkou nepřeberného množství domů a bytů se zahraničním klientům otevírá hned několik možností kde a jak na své investiční záměry získat finanční prostředky. Poskytneme Vám základní informace o tom, jaké možnosti máte i jaké jsou jejich výhody či úskalí.

Financování koupě prostřednictvím zahraniční bankovní instituce

Pakliže jste došli k závěru, po pečlivém zvážení všech pro a proti, že zvolíte možnost čerpat hypotéku přímo v místě, kam směřují Vaše investiční záměry, v tomto případě do Španělska, pojďte si společně s námi projít následující shrnutí. Osvětlí Vám nejen aktuální situaci na trhu hypoték pro nerezidenty, ale přinese i drahocenné rady, abyste byli při žádosti úspěšní.

Ke klasické škále hypoték, která se příliš neliší od té v České republice, nabízí některé z obchodních a mezinárodních bank ve Španělsku hypotéky zaměřené právě na nerezidenty. Nemovitost si ve Španělsku můžete koupit Vy, stejně jako kdokoliv jiný. Je však potřeba být si vědom všech náležitostí spojených s žádostí o tuto formu hypotéky i těch, vyplývajících z nákupu nemovitosti a přenášejících se na Vás, jakožto na budoucího nabyvatele vlastnických práv. To vše byste měli vědět ideálně ještě před samotnou koupí.

Hypotéka pro cizince

Nejzásadnější rozdíl mezi hypotékou pro rezidenty a nerezidenty je maximální hodnota LTV, který banky povolí. (Při využití hypotéky se banka vždy zajímá o hodnotu zastavované nemovitosti. Ukazatel LTV, stanovený centrální bankou, rozhoduje o maximální výši hypotéky, kterou Vám může banka na danou nemovitost poskytnout. Pokud tedy například uvažujete o koupi bytu v hodnotě tři miliony korun, půjčí Vám banka při 60 % LTV maximálně 1,8 milionu korun).

Nicméně ne všechny španělské banky mají tento produkt v nabídce. A pokud ano, jejich podmínky se mohou mírně lišit. Pokud se sami necítíte na to, abyste jednotlivé instituce oslovovali sami a sbírali kusé informace, je možné s žádostí o pomoc oslovit Vaši realitní kancelář. Ta Vás zpravidla odkáže na prověřenou advokátní kancelář, která se kromě zařízení hypotečního úvěru stará o celou Vaši agendu.

Většina španělských bank nabízí nerezidentům hypotéky s variabilní úrokovou sazbou v rozmezí 1,5 % – 1,75 % + euribor (evropská mezibankovní nabídková sazba). Ojediněle banky nerezidentům nabízí fixní úrokové sazby. Poskytnutá hypotéka pokryje 50 % výjimečně až 70 % kupní ceny nemovitosti, kvóta nesmí přesáhnout více než 20 % příjmů a maximální doba splácení se pohybuje mezi 15 až 25 roky. Pozn.: údaje o výši úrokových sazeb pochází z února, 2022. 

Dobrou zprávou je, že lze dosáhnout i na znatelně vyšší půjčku, a to v případě nákupu bankou zabaveného majetku. Je možné se setkat i s tím, že banka bude cizincům ochotna nabídnout hypotéku pouze za podmínek, že si koupí nemovitost z její vlastní nabídky. Dalším zajímavým faktem je, že v některých případech je hypotéka, kterou dostanete, kalkulovaná na základě ocenění nemovitosti bankovním odhadcem namísto ceny, kterou za nemovitost zaplatíte. Je-li odhad pracovníkem banky vyšší, máte tak šanci, že Vám hypotéka pokryje větší část kupní ceny.

Jak zažádat o hypotéku?

Tento krok za Vás může vyřešit zkušená advokátní kancelář, nicméně zažádat si můžete i Vy sami. Přestože oficiální proces žádosti o hypotéku může začít až po podpisu kupní smlouvy, je možné a vhodné započít jednání o hypotéce současně s nákupem nemovitosti.

Dokumenty potřebné k žádosti o hypotéku

Nezapomeňte, že příslušné dokumenty je potřeba mít přeložené do španělského jazyka a je nutné disponovat bankovním účtem ve Španělsku. Zda postačí dokumenty odeslat v elektronické formě anebo je banka bude vyžadovat fyzicky, už záleží na každé instituci i komunikaci mezi oběma stranami.

V tento moment už nezbývá než zvolit vhodnou taktiku. Oslovíte-li více institucí naráz anebo si necháte zpracovat nabídku, se kterou pak budete kontaktovat konkurenční poskytovatele hypoték, je jen na Vás. Určitě však nezůstávejte u jedné jediné nabídky. Za její zpracování ani konzultaci nic platit nebudete. S čím je však třeba počítat, jsou výdaje navíc například za právního zástupce či překladatele.

Proces schválení hypotéky trvá obyčejně 4-6 týdnů. To je tedy minimální doba, než budete moct začít s jistotou a entuziasmem “balit kufry“.

Celkové náklady na nákup nemovitosti

Daně

Při koupi španělské nemovitosti záleží, jestli budete její první majitel, či nikoliv. V případě nové nemovitosti je nutné uhradit daň z přidané hodnoty (IVA) ve výši 10 % kupní ceny a tzv. kolkovné (AJD) ve výši 0,75 – 1,5 % kupní ceny.

V případě, že nejste prvními majiteli, je nezbytné uhradit daň z převodu (ITP), jejíž výše se mění v závislosti na oblasti, ve které je nemovitost postavena. V Andalusii se tato daň pohybuje ve výši 7 %, v Murcii a Almerii 8 % a ve Valencii a Alicante 10 % z kupní ceny nemovitosti.

Poplatky

Další náklady spojené s koupí nemovitosti se mohou vyšplhat až do výše 4,5 % kupní ceny. Zahrnují poplatky za notářské a advokátní služby, bankovní výdaje, poplatky spojené s případným úvěrem i s převodem vlastnictví v katastru nemovitostí.

Notář

Notářský poplatek pokrývá přípravy smluv zakládajících nárok na nemovitost (Escritura) a ověření pravosti podpisů. Výše poplatku pro notáře se odvíjí od ceny nemovitosti a složitosti dokumentů. Pohybuje se v rozmezí 0,5 – 1,0 % kupní ceny.

Katastr nemovitostí

Po dokončení koupě je nový majitel zapsán do katastru nemovitostí jako vlastník. Poplatek za tento zápis se pohybuje v rozmezí 0,5 – 1,0 % kupní ceny.

Advokátní kancelář

Role advokáta je v procesu nákupu nemovitosti běžná. Vyřídí identifikační číslo N.I.E., zřídí bankovní účet u španělské banky a bude Vás reprezentovat před notářem a na příslušných úřadech.  Jeho služby jsou samozřejmě zpoplatněné. Náklady a rozsah úkonů jsou specifikovány níže v textu.  Je na Vás, zda využijete právního zástupce, kterého má k dispozici zastupující realitní kancelář anebo svého. V druhém případě je potřeba dohodnout se s ním ještě před tím, než zaplatíte zálohu anebo podepíšete jakýkoliv dokument spojený s nemovitostí. Zároveň je potřebné o této skutečnosti, že budete využívat služeb Vámi zvoleného právního zástupce, informovat realitního makléře. Role právního zástupce se pouze mírně liší v případě nákupu nové nemovitosti a nemovitosti z druhé ruky.

Koupě nové nemovitosti

Pokud od Vás získá advokát plnou moc, může celý proces koupě nemovitosti vyřídit bez Vaší přítomnosti. Advokát kontaktuje prodávajícího a jím dodanou kupní smlouvu pro Vás přeloží. Před podepsáním kupní smlouvy si advokát prohlédne exteriér i interiér nemovitosti a zkontroluje, zdali je vše v pořádku a odpovídá Vašim představám. Rovněž za Vás advokát vyřídí převod peněz mezi bankou a prodávajícím.

Dále Vám pomůže zajistit všechnu potřebnou dokumentaci, včetně pojištění nemovitosti a případné zřízení hypotečního úvěru. V neposlední řadě Vám také zřídí trvalé platby za vodné a elektrickou energii. Advokátní kancelář všechno potřebné zařídí za Vás, takže se nemusíte strachovat, jestli jste při koupi nemovitosti na něco důležitého nezapomněli.

Koupě nemovitosti z druhé ruky

Ještě před samotnou koupí nemovitostí za Vás advokát zařídí všechny potřebné dokumenty. Pokud si to budete přát, může Vám zřídit účet ve španělské bance, nebo založit hypoteční úvěr. Advokát Vám rovněž zajistí posudek o stavu nemovitosti a zjistí, zdali není zastavěný pozemek zatížen dluhy bývalých vlastníků. Při procesu koupě Vás může advokát doprovodit a přeložit všechny podepisované dokumenty a smlouvy, nebo v případě, že získá Vaši plnou moc, může celou záležitost vyřídit za Vás. Advokáti jsou k Vašim službám i po koupi nemovitosti. Zajistí změnu vlastníka nemovitosti na katastrálním úřadě a vysvětlí Vám, jaké daně a poplatky místním úřadům musíte jako vlastník nemovitosti odvádět. 

Výčet úkonů, které zařídí advokátní kancelář, najdete níže. Služby advokáta jsou samozřejmě zpoplatněné a jejich výše se pohybuje v rozmezí 0,5 % až 1 % z kupní ceny nemovitosti s tím, že minimální poplatek je 1200 až 2500 EUR

Advokátní kancelář si za Vás vezme na starost:

– Zřízení čísla NIE

– Založení bankovního účtu ve Španělsku 

Dále se postará o včasné a správné uhrazení těchto poplatků:

– Poplatek za přepis nemovitosti 

– Poplatek za notáře

– Daň z převodu nemovitosti 

– Registrační poplatek 

– Poplatek za zápis do katastru nemovitostí 

Další úkony, které advokát může zařídit:

– Plná moc 

– Závěť 

– Přepis služeb na Vaše jméno (elektřina, voda, plyn, odpad, internet), registrace na katastrálním úřadě 

– Daňové přiznání

– Hlídání termínu platby městské daně a zasílání podkladů k její platbě

Banka

V případě, že posíláte peníze z české do španělské banky, je pravděpodobné, že za převod budete hradit poplatek. Především tehdy, převádíte-li peníze z korun na eura. Banka si taktéž může účtovat poplatek za vydání bankovní směnky, která se použije na zaplacení ceny nemovitosti po podpisu smluv u notáře. Jelikož zde mluvíme o převodu částek, které se pohybují v řádech milionů korun, stojí za zvážení směnit peníze přes ověřené portály, které Vám mohou při takové výši sumy ušetřit i desítky tisíc korun. Směnit peníze lze například přes www.exchange.cz, www.easychange.cz, www.wise.com nebo www.revolut.com.

Hypotéka

V případě, že koupi nemovitosti zvažujete hradit úvěrem, je nutno počítat s poplatkem za odhad ceny nemovitosti kolem 500 – 800 €. Banka si dále může účtovat administrativní poplatky v závislosti na typu hypotéky a půjčené sumě. Obecně lze očekávat poplatky ve výši 1 % z výše půjčky.

Správa nemovitosti

Daně

Městská daň z nemovitosti (IBI, Impuesto Sobre Bienes Inmuebles)

Jestli vlastníte dům ve Španělsku a žijete v něm 1. ledna v kterémkoli roce, musíte zaplatit městskou daň z nemovitosti. Místní úřady na základě velikosti a umístění nemovitosti stanoví její katastrální hodnotu (valor cadastral), jejíž výše se pohybuje kolem 60 až 70 % tržní hodnoty nemovitosti. Výše městské daně je pak určena v rozmezí od 0,4 do 1,1 % katastrální hodnoty nemovitosti. Úhrada městské daně je v kompetenci majitele nemovitosti a městský (obecní) úřad není povinen na ni upozornit. Daň se platí jednou ročně, přesné období se může lišit v závislosti na lokalitě. Přejete-li si mít absolutní jistotu, že termín úhrady nepromeškáte, můžete využít zpoplatněných služeb advokáta, který Vám pravidelně zašle podklady k platbě.

Roční daň z příjmu z pronájmu pro nerezidenty vlastníci nemovitost s licencí ke krátkodobým pronájmům (Impuesto Sobre la Renta de no Residentes)

V případě, že k nemovitosti byla vydaná tato turistická licence, pak je roční daň z příjmu z pronájmu nemovitosti nastavena na 19 % pro všechny obyvatele EU, Islandu a Norska (24 % pro obyvatele ostatních zemí) z daňového základu, jehož výše se určuje podle účelu, na který je nemovitost využívána. Pokud je nemovitost pronajímána, započítává se každý jednotlivý den, kdy nemovitost byla pronajatá, pak daňovým základem pro výpočet této daně je celkový hrubý příjem z pronájmu. Daň je splatná čtvrtletně.  Pokud je nemovitost využívaná pro vlastní potřebu, základem daně  je částka ve výši 2 % z katastrální hodnoty nemovitosti (nebo 1,1 %, pokud od 1. ledna 1994 došlo k revizi její katastrální hodnoty). Daň je splatná jedenkrát ročně.

Lince je platná 10 let od vyřízení a lze ji v průběhu zrušit. Proto, zakoupíte-li si nemovitost s aktuální platnou licencí a neplánujete ji krátkodobě pronajímat, lze licenci zrušit a Vám tak odpadá tato daňová povinnost.

Daň z majetku (Impuesto Sobre Patrimonio)

Pokud vlastníte ve Španělsku jakýkoliv majetek v hodnotě alespoň 700 000 €, jste povinni zaplatit do státní pokladny daň z majetku ve výši 0,2 – 3,5 % hodnoty majetku. Úroková sazba závisí na regionu, ve kterém se majetek nachází, a jeho celkové hodnotě.

Daň za odvoz odpadu (Basura)

Daň za odvoz odpadu se hradí městskému (obecnímu) úřadu a pokrývá poplatek za odvoz a likvidaci domovního odpadu. Částka se pohybuje zhruba ve stejné výši jako v České republice, termín a frekvence úhrad se liší mezi regiony. Zpravidla se hradí čtvrtletně.

Specifika pro nákup nemovitosti právnickou osobou

Dobrou zprávou je, že pořídit nemovitost si může jak fyzická, tak právnická osoba, v obou případech bude v katastru nemovitostí zapsána jako vlastník. V druhém případě je však nutné reflektovat práva a povinnosti vztahující se k dani z přidané hodnoty, dani z příjmu a dani z nemovitosti, které se mírně liší.

Dále je dobré promyslet si účel, za kterým si jako právnická osoba nemovitost pořizujete. Budete nemovitost aktivně využívat za cílem tvorby zisku anebo ji využívat pouze k rekreačním účelům? V obou případech se daňová povinnost liší.

Zpětné navrácení daně z přidané hodnoty

Je možné, kupujete-li nemovitost od developera čili novostavbu. Kupce se tak stává prvním vlastníkem, který při nákupu zaplatí DPH ve Španělsku, a to ve výši 10 % z kupní ceny nemovitosti a o její vrácení může následně zažádat v České republice na finančním úřadě. Tento způsob je stanoven kvůli administrativnímu zjednodušení a žádost před schválením prochází posouzením.

Je-li předmětem nákupu nemovitost od fyzické osoby, tzv. z druhé ruky. Prodejce kupci žádný daňový doklad nevystaví, tím pádem nevzniká nárok na zpětné navrácení daně.

Daň z příjmu

Daň z příjmu se v jednotlivých státech liší, řídí se tedy předpisy daní z příjmu v konkrétní zemi. Je-li vlastníkem nemovitosti právnická osoba, vznikne na její adrese ve Španělsku automaticky stálá provozovna, a ta za určitých okolností podléhá zdanění. Provozovna je registrovaná v obchodním rejstříku a je nutné vést její účetnictví dle španělských předpisů. Dále, na základě smlouvy o zamezení dvojího zdanění, je určena metoda, jak se bude postupovat aby se duplicitnímu zdanění zamezilo.

Příklad: Majitel nemovitosti ve Španělsku v zemi podá daňové přiznání a zaplatí např. 10.000 EUR. Následně dostane potvrzení od španělského finančního úřadu, že daň uhradil a může ji započíst (odečíst) oproti daňové povinnosti v České republice (která obsahuje i příjmy i náklady ze Španělska).

V případě, že nemovitost neslouží k pronájmu a právnická osoba z ní nemá žádný příjem, daň z příjmu nemusí řešit.

Pojištění

Pojištění domácnosti (Seguro de Hogar)

Formálně nejste povinni podle španělských zákonů svou nemovitost pojistit, pokud není financována hypotékou. Pojistná smlouva Vás ochrání před možnými škodami v případě požárů, živelných pohrom a jiných nehod. Tato služba stojí v průměru 300-350 eur ročně a závisí na hodnotě nemovitosti, rozsahu pojištění a dalších faktorech. Bytové domy mají často pojištění zahrnuto v poplatcích za služby. Toto pojištění nenahrazuje pojištění budovy, proto si doporučujeme ověřit jeho krytí.Jakákoli pojistná smlouva ve Španělsku se uzavírá na jeden rok a automaticky aktualizuje na další 12měsíční období. Pokud máte v úmyslu smlouvu vypovědět, musíte o tom pojišťovnu informovat předem, a to 1-1,5 měsíce před datem obnovení smlouvy.

Pojištění vybavení nemovitosti (Seguro de Contenido)

Pojištění vybavení nemovitostí není ve Španělsku ze zákona povinné. Pokud však předpokládáte, že budete svou nemovitost pronajímat nebo necháváte často dům či byt prázdný, budete se cítit bezpečněji s pojištěním. Mnoho pojišťoven za příplatek kryje i přenosné věci (např. mobilní telefony, notebooky a jízdní kola) mimo domov.

Energie

Pokud má Vaše nemovitost již existující připojení na elektrickou síť, zařídíte vše rychleji a jednodušeji. Stačí pouze kontaktovat dodavatele a uzavřít smlouvu na Vaše jméno. Budete k tomu potřebovat doklad totožnosti, identifikační číslo NIE, číslo španělského bankovního účtu a doklad o adrese. Jestli ale Vaše nemovitost nemá existující připojení k elektrické síti, bude tento proces zdlouhavější. Je nutné kontaktovat místního distributora a zařídit si připojení, které bude pravděpodobně spojeno s dodatečnými poplatky.

I přesto, že ceny energií ve Španělsku jsou srovnatelné s těmi v České republice, Vaše účty budou pravděpodobně o něco vyšší, než jste zvyklí. Ve Španělsku totiž není příliš rozšířené centrální topení/chlazení, což zvyšuje spotřebu energií během letních a zimních měsíců. Platba obvykle probíhá převodem z účtu, interval plateb závisí na dodavateli.

Dodávky elektřiny jsou (jako ve většině Evropy) 220V střídavého proudu s frekvencí 50 Hz. Zásuvky jsou stejné jako u nás (typ C, popř. starší typ F). Pokud s nimi nejsou Vaše spotřebiče kompatibilní, budete si muset pořídit adaptéry.

Dodávka vody

Zásobování vodou je řešeno z veřejných i soukromých zdrojů, poskytovatele si však není možné zvolit, tento krok je v režii místního společenství. Jediným a zásadním krokem po koupi nemovitosti je kontaktovat místní úřady s žádostí o registraci vlastnictví a přepis smlouvy na dodávku vody. Budete k tomu potřebovat taktéž doklad totožnosti, identifikační číslo NIE, číslo španělského bankovního účtu a doklad o adrese. Pokud Vaše nová nemovitost nemá vodovodní přípojku, bude nutné si ji vyřídit s místním poskytovatelem. 

Za vodné a stočné se ve Španělsku obvykle platí měsíčně nebo čtvrtletně.

Španělská pitná voda

Kvalita vody je ve Španělsku obecně velmi dobrá a dle standardů je 99,5 % vody z kohoutku považováno za pitnou a absolutně zdravotně nezávadnou. Může se samozřejmě mírně lišit v různých regionech, je to dáno kvalitou a stářím místní vodovodní infrastruktury.

Další výdaje

V případě, že je nemovitost součástí bytového domu se zavedeným společenstvím vlastníků (comunidad), musí majitelé měsíčně přispívat do společného fondu sloužícího k opravám a údržbě objektu. Částka se mění v závislosti na typu objektu a dostupných službách, a ročně se pohybuje v rozmezí od 200 do 1500 €. V luxusních komplexech s rozvinutou infrastrukturou (s tenisovými kurty, lázněmi, posilovnou, restaurací, bazény či vířivkou) může být roční poplatek ještě vyšší. Obyvatelé soukromého bydlení si mohou najmout správcovskou společnost nebo si mohou platit různé služby individuálně, např. zahradníka, uklízeče, čističe bazénů atd.

Co se týče internetového připojení, televize i telefonu, služba je v podobě různých balíčků nabízena jedním dodavatelem. Internetové připojení je zpravidla řešeno přes optický kabel. Cenově jsou tyto služby srovnatelné se službami v České republice.

Licence a pronájem nemovitosti

Licence of First Occupation (Licencia de Primera Ocupación)

Tato licence se začala vydávat od roku 1979 městskými úřady a slouží jako potvrzení, že nově postavená nemovitost splňuje všechny potřebné zákonem dané standardy a je způsobilá k obývání. O licenci nejčastěji žádá developer nemovitosti a je platná prvních deset let od výstavby. Následně se žádá o Licencia de Habitabilidad, která potvrzuje, že nemovitost stále splňuje všechny normy a je bezpečné v ní bydlet. Totéž platí i pro nemovitosti  postavené před rokem 1979, u nichž lze požádat pouze o vydání Licencia de Habitabilidad, a to opět na městském úřadě. 

Bez licence není možné nemovitost krátkodobě či dlouhodobě pronajímat a výrazně se komplikuje i její případný budoucí prodej. Pokud tuto licenci nemáte, nemůžete nemovitost ani zatížit hypotékou. Proto je dobré si před koupí nemovitosti zkontrolovat, že licencí disponuje.

Tourist Licence

Turistická licence je potřebná, pokud chcete jako majitel svoji nemovitost pronajímat turistům na dobu kratší než tři měsíce. Pokud majitel turistickou licenci nemá a svoji nemovitost turistům pronajme, hrozí mu pokuta v řádech až několik tisíc eur. Vydáváním a kontrolou licencí se zabývají příslušná oddělení městských úřadů. Povinností vlastníka licence je zdaňovat a evidovat své zisky a také od svých hostů vybírat turistickou daň. Pro dlouhodobý pronájem není žádná licence potřeba.

Máte dotaz? Rádi Vám poradíme.